นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต ตู้ไฟฟ้าคุณภาพสูงปลอดภัยต่อการใช้งาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง....

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ถูกเซ็นรับรองโดยผู้อำนวยการจัดการของบริษัท และเป็นนโยบายที่คณะทำงานทั้งหมดของมันตราต่างรับทราบ ....

นโยบายคุณภาพ

บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด คือ การเป็นผู้นำในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง สนองตอบต่อเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้าอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน....