• ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด

    ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ Type-Test

  • ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด

    ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ Type-Test

เรามุ่งมั่นดูแลระบบการผลิต เพื่อ รักษาสิ่งแวดล้อม

   กว่ายี่สิบปีของการก่อตั้งบริษัทโดยกลุ่มวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าคุณภาพดีที่ได้มาตรฐาน บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ได้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าตั้งแต่แรงต่ำ (ต่ำกว่า 1kV) จนถึงแรงสูง (36kV) ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาแล้วมากมาย นับตั้งแต่ ภาคการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง และอุตสาหกรรมอีกหลายประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
   ตู้ควบคุมไฟฟ้าของเรา ถูกใช้งานตามโรงงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า สนามบินสุวรรณภูมิ แท่นขุดเจาะ จนถึงเรือตรวจการณ์ เรือลากจูงของกองทัพเรือและเรือเดินสมุทรเชิงพาณิชย์
   นอกจากตลาดในประเทศ ตู้ควบคุมไฟฟ้าของเรายังถูกส่งออกและใช้งานในโครงการต่างประเทศหลายแห่ง อาทิเช่น บางส่วนของสนามบินดูไบ (Dubai International Airport) สนามบินจอร์แดน (Queen Alia International Airport) โครงการระบบส่งจ่ายของการไฟฟ้าประเทศพม่า รวมไปจนถึง โรงงานปูนซีเมนต์ที่ประเทศเยเมน โรงงานทอผ้าและคลังอาหารของประเทศบังคลาเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก โรงงานผลิตกระดาษที่ประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์ โรงไฟฟ้าหงสาที่ประเทศลาว และโรงงานปิโตรเคมีที่ประเทศไนจีเรีย

ผลิตภัณฑ์

   เรามีเครื่องจักรสำหรับการผลิตครบวงจร ตั้งแต่การเจาะ ตัดเหล็ก พับเหล็ก เชื่อม ล้างชิ้นงาน พ่นสีและประกอบ รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพในทุกมิติ ทั้งการรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ISO45001) รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1436-2540 )
   นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และหมั่นปรับปรุงคุณภาพตัวสินค้า กระบวนการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันสมัยเพื่อพร้อมรับกับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่เสมอ เราเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ (strategic partner) กับบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของโลกอย่าง บริษัท ซีเมนส์ จำกัด และได้รับอนุญาตให้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าลิขสิทธิ์ของบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จำนวน 3 รุ่นคือ
ตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ รุ่น SIVACON S8 ซึ่งเราได้รับการรับรองให้ผลิตได้ทั้งแบบ fixed type, draw-out และ แบบ marine-certified หรือตู้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง
ตู้ไฟฟ้าแรงดันปานกลางรุ่น SIMOPRIME World (สำหรับแรงดันตั้งแต่ 3.3-17.5kV)
ตู้ไฟฟ้าแรงดันปานกลางรุ่น SIMOPRIME A4 (สำหรับแรงดัน 24kV)
   โดยเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับตู้ประเภท SIVACON S8 คือ ผลิตมาแล้วจำนวนมากกว่า 5,000 ตู้ (นับจากเริ่มผลิตจนถึงปัจจุบัน)
หากนับตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดทุกประเภทที่เราได้รับความไว้วางใจให้ผลิตนับตั้งแต่ดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน เราผลิตตู้ไฟฟ้าทั้งหมดรวมแล้วกว่า 30,000 ตู้

Corporate Policies

Quality Productนโยบายคุณภาพ


สิ่งแวดรอบสีเขียว


ระบบบำบัดน้ำเสีย


นโยบายความปลอดภัย

Accreditations and Certificates