บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยกลุ่มวิศวกร ช่างไฟฟ้า และช่างเทคนิคที่คร่ำหวอดอยู่ ในวงการผลิตตู้ไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ในชื่อแรกเริ่มคือ บริษัท มันตรา เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าและจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าตามที่ลูกค้าต้องการ ต่อมา เราเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น มันตรา สวิทช์เกียร์ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจการที่ทำซึ่งมุ่งเน้นไปที่การผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นหลัก

จากจำนวนพนักงานแรกเริ่มเพียงไม่ถึงยี่สิบคนที่มุ่งมั่นในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในงบประมาณที่ลูกค้าพอใจโดยไม่ประนีประนอมกับมาตรฐานความปลอดภัยใด ๆ เราค่อย ๆ เติบโตจนมีพนักงานกว่า 160 คนในวันนี้ มีโรงงานผลิต ประกอบ และทดสอบตู้ อยู่ 3 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ เรารับนักศึกษาแผนกไฟฟ้าระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมาเพื่อเข้ารับการฝึกงานและถ่ายทอดความรู้ และยังคงพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพดีให้กับลูกค้าที่สนับสนุนเราเสมอมาจนถึงทุกวันนี้

Facilities

Punching Punching detail
Bending Bending detail
Welding Welding detail
Paintshop Paintshop detail
QC QC Detail
Other Other Detail
Design Design Detail
Service Service Detail

Our History

How we started, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ac laoreet libero.

พ.ศ. 2544

เริ่มก่อตั้งบริษัท

เริ่มก่อตั้งบริษัท มันตรา เทรดดิ้ง จำกัด

พ.ศ. 2547

ส่งตู้ควบคุมไฟฟ้า ของบริษัทเองเข้าทดสอบที่ CESI สถาบันทดสอบด้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ประเทศอิตาลี

ได้ส่งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่เป็นการออกแบบของบริษัทเอง (Original Design) เข้าทดสอบ Type-Test ที่ CESI สถาบันทดสอบด้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ประเทศอิตาลี ตู้ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองการทดสอบ Type Test เมื่อปี พ.ศ. 2547 (2004) และปี พ.ศ. 2548 (2005)

พ.ศ. 2548

สำหรับงานสนามบินสุวรรณภูมิ เราได้ส่งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่เป็นการออกแบบของบริษัทเอง เข้าทดสอบอีกครั้ง

2548 สำหรับงานสนามบินสุวรรณภูมิ เราได้ส่งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่เป็นการออกแบบของบริษัทเอง (Original Design) เข้าทดสอบ Type-Test อีกครั้ง ที่ CESI สถาบันทดสอบด้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ประเทศอิตาลี อีกครั้งที่ตู้ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองการทดสอบ Type Test เมื่อปี พ.ศ. 2548 (2005)

พ.ศ. 2550

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือ มอก.

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือ มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 1436-2540 เมื่อปี พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2555

ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ “แผงสวิตช์ควบคุมและป้องกัน สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง"

ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ “แผงสวิตช์ควบคุมและป้องกัน สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง 115kV (Control and Relay Protection Switchboard) กับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2557

ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับระบบ OHSAS 18001 ให้อยู่ภายใต้ชื่อ ISO45001 และเราได้ทำการปรับปรุงการขอการรับรองให้เข้าสมัยแล้ว

พ.ศ. 2558

ได้เป็นผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าตามลิขสิทธิ์ (licensed partner)

ได้เป็นผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าตามลิขสิทธิ์ (licensed partner) ของ SIEMENS AG ประเทศเยอรมัน สำหรับตู้แรงดันต่ำ SIVACON S8 ซึ่งเป็นตู้ที่รองรับทั้งการใช้งานในโรงงานปกติ และการใช้งานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (offshore) และผลิตได้ทั้งระบบช่องตู้ติดอยู่กับที่ (fixed type) และแบบช่องตู้ที่สามารถถอดออกมาเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ (draw-out)

พ.ศ. 2559

ได้เป็นผู้ผลิตตุ้ควบคุมไฟฟ้าตามลิขสิทธิ์ (licensed partner) ของ SIEMENS AG ประเทศเยอรมัน

ได้เป็นผู้ผลิตตุ้ควบคุมไฟฟ้าตามลิขสิทธิ์ (licensed partner) ของ SIEMENS AG ประเทศเยอรมัน สำหรับตู้แรงดันปานกลาง (Medium Voltage Switchgear) ขนาดแรงดัน 7.2-17.5kV ภายใต้ชื่อ SIMOPRIME WORLD และ ขนาดแรงดัน 24kV ภายใต้ชื่อ SIMOPRIME A4

ปัจจุบัน

เราได้รับความไว้วางใจให้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้ามาแล้วกว่า 30,000 ตู้

เราได้รับความไว้วางใจให้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้ามาแล้วกว่า 30,000 ตู้ สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้งานในบริษัท องค์กร โรงงาน แท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือตรวจการลาดตระเวน โรงกลั่น โรงไฟฟ้า สนามบิน และองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางส่วนท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้ามหานคร กลุ่มบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย กลุ่มบริษัทในเครืออินโดรามา กลุ่มบริษัทในเครือปตท. และกลุ่มบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่ง รวมถึงตู้ควบคุมไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ใช้ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท